1.jpg2.jpg5.gif6.png7.jpg8.jpg91.jpg92.jpg
ECCCOCI QUI 2014 Pulcini 2006
Print
Giornata 1 Girone Verde 21-09-2014 00:00 Lombardia 1 4 : 0 GSO Arese

Giornata 1 Girone Arancio 21-09-2014 00:00 Vanzago 1 : 1 Lacchiarella
  21-09-2014 09:00 Vanzago 1 : 3 Aldini

Giornata 1 Girone Verde 21-09-2014 09:30 Aurora Pregnana 1 : 1 Ardor Bollate ve

Giornata 1 Girone Arancio 21-09-2014 09:30 Ardor Bollate Ar 3 : 0 Vanzago

Giornata 1 Girone Verde 21-09-2014 10:00 Ardor Bollate ve 0 : 5 Lombardia 1
  21-09-2014 10:00 Aurora Pregnana 0 : 1 Barbaiana 2006

Giornata 1 Girone Arancio 21-09-2014 10:00 Ardor Bollate Ar 2 : 1 Aldini

Giornata 1 Girone Verde 21-09-2014 10:30 Lombardia 1 7 : 0 Aurora Pregnana

Giornata 1 Girone Arancio 21-09-2014 10:30 Vanzago - : - Airoldi

Giornata 1 Girone Verde 21-09-2014 11:00 Lombardia 1 - : - Aurora Cantalupo
  21-09-2014 11:00 Barbaiana 2006 1 : 3 Fansport Pero

Giornata 1 Girone Arancio 21-09-2014 11:00 Aldini 0 : 1 Virtus Cornaredo

Giornata 1 Girone Verde 21-09-2014 11:30 Aurora Cantalupo - : - GSO Arese
  21-09-2014 11:30 Magenta 1945 1 : 5 Fansport Pero

Giornata 1 Girone Arancio 21-09-2014 11:30 Airoldi - : - Lacchiarella

Giornata 1 Girone Verde 21-09-2014 12:00 Magenta 1945 - : - Aurora Cantalupo

Giornata 1 Girone Arancio 21-09-2014 12:00 Rhodense 0 : 2 Virtus Cornaredo

Giornata 1 Girone Verde 21-09-2014 12:30 Magenta 1945 1 : 3 GSO Arese

Giornata 1 Girone Arancio 21-09-2014 12:30 Lacchiarella 0 : 5 Rhodense

Giornata 2 Girone Verde 28-09-2014 09:30 Ardor Bollate ve 1 : 0 Fansport Pero

Giornata 2 Girone Arancio 28-09-2014 09:30 Lombardina 0 : 2 Virtus Cornaredo

Giornata 2 Girone Verde 28-09-2014 10:00 Aurora Cantalupo - : - Fansport Pero

Giornata 2 Girone Arancio 28-09-2014 10:00 Vanzago 1 : 3 Lombardina

Giornata 2 Girone Verde 28-09-2014 10:30 Ardor Bollate ve - : - Aurora Cantalupo

Giornata 2 Girone Arancio 28-09-2014 10:30 Vanzago 0 : 1 Virtus Cornaredo
  28-09-2014 10:30 Rhodense 1 : 3 Ardor Bollate Ar

Giornata 2 Girone Verde 28-09-2014 11:00 Magenta 1945 1 : 0 Barbaiana 2006

Giornata 2 Girone Arancio 28-09-2014 11:00 Lacchiarella 1 : 2 Virtus Cornaredo

Giornata 2 Girone Verde 28-09-2014 11:30 Magenta 1945 0 : 2 Lombardia 1

Giornata 2 Girone Arancio 28-09-2014 11:30 Lombardina 1 : 1 Lacchiarella

Giornata 2 Girone Verde 28-09-2014 12:00 GSO Arese 3 : 3 Barbaiana 2006

Giornata 2 Girone Arancio 28-09-2014 12:00 Rhodense 0 : 0 Aldini
  28-09-2014 12:00 Airoldi - : - Ardor Bollate Ar
  28-09-2014 12:30 Airoldi - : - Aldini

Giornata 3 Girone Verde 05-10-2014 00:00 Aurora Pregnana 0 : 3 Magenta 1945
  05-10-2014 00:00 Lombardia 1 0 : 0 Barbaiana 2006

Giornata 3 Girone Arancio 05-10-2014 00:00 Ardor Bollate Ar 5 : 0 Lacchiarella

Giornata 3 Girone Verde 05-10-2014 09:30 Ardor Bollate ve 1 : 2 Barbaiana 2006

Giornata 3 Girone Arancio 05-10-2014 09:30 Lombardina 0 : 0 Aldini
  05-10-2014 09:30 Vanzago 0 : 2 Rhodense

Giornata 3 Girone Verde 05-10-2014 10:00 Ardor Bollate ve 2 : 1 Magenta 1945

Giornata 3 Girone Arancio 05-10-2014 10:00 Lombardina 3 : 0 Rhodense

Giornata 3 Girone Verde 05-10-2014 10:30 Ardor Bollate ve 3 : 1 GSO Arese

Giornata 3 Girone Arancio 05-10-2014 10:30 Aldini 4 : 0 Lacchiarella
  05-10-2014 10:30 Lombardina 0 : 2 Ardor Bollate Ar

Giornata 3 Girone Verde 05-10-2014 11:00 GSO Arese 4 : 1 Fansport Pero
  05-10-2014 12:00 GSO Arese 3 : 0 Aurora Pregnana
  05-10-2014 12:00 Lombardia 1 3 : 3 Fansport Pero
  05-10-2014 12:30 Aurora Pregnana 0 : 3 Fansport Pero

Giornata 3 Girone Arancio 05-10-2014 12:30 Ardor Bollate Ar 1 : 3 Virtus Cornaredo
[Back]